Bizin wezipamiz

Bizin wezipamiz

 

Ýurdumyzyň ykdysadyýetine pudagymyzdaky daşardan satyn alma endigini azaltmak üçin yzygiderli zähmet çekmek, gözleg we barlag (AR-GE) geçirmek arkaly önümiň dürli görnüşlerini işläp taýyarlamak, daşky gurşawy gowulandyrmak arkaly  önümçiligi amala aşyrmak, bu pudagyň biziň ýurdumyzda ösmegi üçin göreşmek,  pudakda tapawut dörediji, halkara  derejesinde tanalýan göreldeli marka görnüşine getirip, gelejek nesillere miras goýmagy başarmak.